Kontakt

Team MsKS

Meno Pozícia Telefónne číslo
Mgr. Bc. Takács Tímea riaditeľ +421 31 590 08 11
Lelkes Viola sekretárka +421 31 590 08 11, +421 905 256 130
Hodossy Gertrúd mzdová účtovníčka +421 31 590 08 04
Tarcsi Ildikó administratívna pracovníčka +421 31 590 08 04
Otil Ibolya účtovníčka +421 31 590 08 04
Csörgei Tünde organizačná pracovníčka +421 31 590 08 13, +421 919 355 319
Tarcsi Alica organizačná pracovníčka +421 31 590 08 13, +421 919 355 319
Mgr. Lázok Réka organizačná pracovníčka +421 31 590 08 13, +421 919 355 319
PaedDr. Patassy Sándor PR-manager +421 31 590 08 06
Jarábik Imre PR-pracovník +421 31 590 08 05
Pavol Pálfy vrátnik +421 31 590 08 01
Ivicze Péter údržbár +421 31 590 08 15
Nagy Iveta upratovačka
Vanko Henrietta upratovačka
Mestský úrad dstv uj Galéria súčasných maďarských umelcov Dunajskostredský thermalpark sk uj Municipal Mestská polícia